Filter by:

Clear All
Categories
Manufacturers

محمود حسابی

محمود حسابی (زاده ۳ اسفند ۱۲۸۱ در تفرش – درگذشت ۱۲ شهریور ۱۳۷۱ در ژنو) با نام اصلی محمود خان میرزا حسابی[۴] معروف بهپروفسور حسابی[۵][۶] فیزیکدان، سناتور، یکی از وزیران آموزش و پرورش در زمان سلطنت پهلوی[۷] و بنیانگذار فیزیک دانشگاهی در ایران[۸]بود.